اولین رویداد ملی افق روشن
فراخوان ارسال آثار و تولیدات چندرسانه ای و محتوای فضای مجازی
بــا رویـــکرد امیـــد آفــرینــی
در موضوعات :
در قالب های :
زمان ثبت نام : 25 فروردین لغایت 31 اردیبهشت
مهلــت ارســــال آثـــار : 31 اردیبهشـــت مــاه
شمارش معکوس تا اتمام مهلت ثبت نام
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
چرا به ما بپیوندید

ارائه آثار و تولیدات رسانه ای شما

آثار و تولیدات رسانه ای خود را در افق روشن به رقابت و بازدید عموم مردم قرار دهید

جوایز رویداد

شامل جوایز نقدی و غیر نقدی رویداد که به فراخور خلق اثر شما در قالب های مختلف اهدا خواهد شد .

خدمات شتاب دهنده افق روشن

معرفی به مجموعه های رسانه ای، همراهی برای تولید سوژه های دیگر، کمک به انتشار تولیدات شما

::: آدرس رویداد افق روشن :

تهران ، خیابان نوفل لوشاتو ، خیابان هانری کربن ، تقاطع هاشمی فر ، ساختمان نجم

حامیان رویـداد افق روشـن