ثبت نام

 • بازه زمانی  ۱ تا ۲۰  مهر ماه می باشد.
 •  ثبت نام باید به صورت گروهی باشد ( حداقل دو نفر) 
 •  شرکت کنندگان باید از بین دانشجویان ، فارغ التحصیلان، طلاب و یا ادوار باشند.
 • هسته ها در صورت داشتن معرفی نامه از نواحی بسیج دانشجویی از تخفیفات ویژه بهره مند خواهند شد.
 •  مدارک مربوط به هسته باید کامل باشد اعم از نام هسته اعضا و نوع هسته.

 شرایط  و ویژگیهای هسته ها

 • موضوع هسته مورد نظر باید عملیاتی باشد نه صرفاً یک ایده.
 •   ایده و طرح هسته خلاقانه باشد.
 •  مسئله هسته باید اثربخشی لازم را داشته باشد یعنی یک مشکل مهم را حل کند.
 •  تیم محور باشد.
 •  موضوع هسته باید حتماً در قالب یکی از پنل های تخصصی مربوطه باشد.
 •  ضرورت اجتماعی داشته باشد. 

شرکت در جشنواره 

 • در فرایند راستی آزمایی بر اساس شاخصه های ذکر شده برای هسته های منتخب مجوز ورود و شرکت  در جشنواره صادر خواهد شد. 
 • هر کدام از تیم ها باید گزارشی از فعالیت خود را در هنگام ثبت نام برای جشنواره ارسال نمایند. 
 • هسته های پذیرفته شده میبایست اطلاعات تکمیلی خود را اعم از (عکس و فیلم و…) پس از پذیرش مرحله راستی آزمایی برای جشنواره ارسال نمایند.

دوره توانمند سازی 

 • شرکت در دوره توانمند سازی الزامی است (به صورت حضوری و مجازی ) به استثنا هسته هایی که توسط مسئول پنل تایید میشود .
 • هسته ها میتوانند در این دوره از اساتید تخصصی در حوزه مسئله خود بهره مند شوند.

جشنواره 

 • هسته هایی می‌توانند در جشنواره حضور یابند که گواهی پایان دوره توانمندسازی را از مسئول پنل دریافت کرده باشند.
 • شرکت کنندگان باید تا پایان روز اختتامیه و اعلام نتایج حضور داشته باشند.
 • هسته ها می بایست در طول جشنواره موضوع خود را را ارائه دهند.
 • قالب و نحوه ارائه هسته ها باید در چارچوب و ساختارهای تعیین شده از سوی جشنواره باشد
 • پس از اعلام نتایج هسته ها فرصت اعتراض به نتایج را دارند
 • هزینه های مورد نیاز برای تجهیز غرفه ها از سوی جشنواره تامین می شود.
 • در پایان جشنواره به تمامی هسته ها گواهی حضور در جشنواره اعطا می شود.