درباره نجم

::: نهضت مسأله محوری و نقش آفرینی تخصصی، حرکتی منسجم، هدفمند و عالمانه در راستای حل مسائل جامعه است.

::: رویدادهای نجم یکی از بسترهای ارائه دستاوردهای هسته‌های مسئله محور دانشجویان و طلابی است که در این مسیر قدم نهاده اند.
::: در همین راستا وجه نام گذاری «نجم» نیز مشخص می شود. نجم مخفف نهضت جوانان مسأله محور است.
::: نجم علاوه بر اینکه دستاورد هسته های مسأله محور را به نمایش عموم مردم و خاصتا مسئولین و متولیان حل مسأله در کشور می رساند و حمایت حامیان مختلف را برای هسته ها جذب می کند، دوره‌ها و کارگاه های توانمندسازی پیرامون موضوعات عمومی و تخصصی مسأله محوری را به منظور هدایت و راهبری هسته ها برگزار می نماید.
::: در صورتی که در رقابت با هسته های دیگر برنده شوید علاوه بر دریافت جوایز نقدی، امکان استفاده از خدمات مجتمع نجم (مرکز توسعه و رشد هسته های مسأله محور) در قلب تهران را خواهید داشت.

چرا به ما بپیوندید

ارائه آثار و تولیدات رسانه ای شما

آثار و تولیدات رسانه ای خود را در افق روشن به رقابت و بازدید عموم مردم قرار دهید

جوایز رویداد

شامل جوایز نقدی و غیر نقدی رویداد که به فراخور خلق اثر شما در قالب های مختلف اهدا خواهد شد .

خدمات شتاب دهنده افق روشن

معرفی به مجموعه های رسانه ای، همراهی برای تولید سوژه های دیگر، کمک به انتشار تولیدات شما

حامیان نجم

آدرس مجتمع نجم :

تهران ، خیابان نوفل لوشاتو ، خیابان هانری کربن ، تقاطع هاشمی فر ، ساختمان نجم